Ιεροί Τόποι – Στο πυρ το εξώτερον

 

Advertisements

Σβιετοσλαβ

Νεα Βυσσα

Ιεροι τοποι

 

 

ιεροι τοποι

 

ΑΙΤΩΛΙΚΟ – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

2

O ΠΑΤΕΡΑΣ – Αποσπασμα

ιεροι τοποι – αποσπασμα

Screen Shot 2016-03-27 at 19.47.58

H Aρκάντινα νεαρή

 

ιεροι τοποι – αποσπασμα

Screen Shot 2015-12-28 at 00.23.05

Απόσπασμα από το ‘Grande Messe des Morts’

Offertorium

Ιεροί τόποι – απόσπασμα

 

 

Ιεροί τόποι – απόσπασμα

Κλοντάλκιν

 

Flying Pigeon, my darling

Ο Εγκέλαδος

The old house, an aquarium

 

 

Ο Ακονιστής

Απόσπασμα από το «Περί μουσικής β΄»

 

 

 

Ο άγνωστος